O firmie

Przedsiębiorstwo Budowlano- Energetyczne HYDRAL zajmuje się kompleksowym wykonawstwem obiektów z branży hydrotechniki, a szczególnie realizacją małych elektrowni wodnych wszelkich typów. Możemy zaoferować prowadzenie inwestycji od momentu wykonania koncepcji, poprzez uzyskanie decyzji administracyjnych, do kompleksowego wykonania prac budowlanych i oddania obiektu do eksploatacji. Dysponujemy siłami własnymi i sprawdzoną bazą kooperantów która umożliwia nam realizacje obiektów hydrotechnicznych w roli głównego wykonawcy. Zajmujemy się również budową elektrowni biogazowych zasilanych gazem wysypiskowym oraz wykonawstwem wszelkich konstrukcji żelbetowych oraz stalowych.

 

Ponadto oferujemy:

  • remonty turbin wodnych 
  • sporządzanie koncepcji budowy MEW, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych przedsięwzięcia, dokumentacji koniecznej do uzyskania warunków przyłączenia do sieci
  • opiniujemy potencjalne lokalizacje pod małe elektrownie wodne
  • nadzór wykonawczy obiektów hydrotechnicznych

 

Działamy na terenie całego kraju. 

 

 

                                                                                                                             Zapraszamy do współpracy.