Zakres usług

Przedsiębiorstwo Budowlano- Energetyczne HYDRAL zajmuje się kompleksową realizacją wszelkich obiektów z branży hydrotechnicznej, biogazu i odnawialnych źródeł energii, wykonujemy w szczególności:

Hydrotechnika:

 • elektrownie wodne
 • jazy  (stałe, powłokowe, zastawkowe)
 • ujęcia wód powierzchniowych
 • kanały
 • remonty i przebudowy istniejących obiektów hydrotechnicznych
 • przebudowy starych siłowni wodnych na elektrownie wodne
 • wymiana turbin Francisa na nowoczesne turbiny systemu Kaplana wszelkich typów
 • rurociągi ciśnieniowe  i grawitacyjne

Nadzory:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy , inspektora nadzoru inwestorskiego (branża hydrotechniczna)
 • ekspertyzy techniczne (branża hydrotechniczna)

Biogaz:

 • elektrownie biogazowe zasilane biogazem składowiskowym
 • systemy odgazowujące składowiska odpadów
 • biogazownie rolnicze
 • zbiorniki fermentacyjne
 • budowa agregatów prądotwórczych zasilanych biogazem na bazie przemysłowych silników Diesla

 

Ponadto:

 • remonty turbin wodnych
 • wykonawstwo linii kablowych NN i SN
 • wykonujemy wszelkie konstrukcje żelbetowe  i stalowe
 • sporządzanie dokumentacji dla MEW

 

 

 

 

ikony